Mange mennesker får blandet selvfølelserne selvtillid, selvværd og selvaccept sammen. Det kan jeg godt forstå, for medierne bruger dem i flæng og ofte på den forkerte måde. Selvtillid handler om:

  • at være frigjort fra præstationsangst og mistillid til egne kompetencer
  • at have tillid til egen dømmekraft og til at man kan mestre en opgave
  • at have beslutsomhed og gennemslagskraft
  • at have tillid til at man kan håndtere sociale situationer, som de opstår
  • ikke have brug for at bruge mental energi på unødvendig kontrol
  • at søge nye udfordringer, der kan udvikle kompetencer eller give øget ansvar og indflydelse
  • at være hovedperson og leder i eget liv

Læs også om selvaccept og selvværd

Jeg har haft mange klienter, der kommer uden selvtillid inden jobsamtaler & eksamen.

Et par nylige eksempler fra klienter:

(Før jobsamtale) ”Jeg får ikke jobbet, hvorfor skulle jeg få det, jeg kan jo heller ikke opfylde alle kravene” eller
(Forsvare speciale) ”Det er ikke gennemarbejdet, der er ingen struktur, der er fejl i det, hvad nu hvis de spørger om noget, jeg ikke ved”.

Ovennævnte personer gik ud af lokalet med rank ryg. De troede på sig selv. De havde selvtillid. De var også afklaret med, at det er ok at sige ”det ved jeg ikke”. De sad med rank ryg og var stolte til selve samtalen. De udstrålede selvtillid. Fordi de havde det. Fordi de havde arbejdet med deres mistillid til dem selv. Og fordi de fokuserede på det rigtige.

Ps. De fik hhv. jobbet og et fantastisk resultat på speciale.

#Selvtillid #Troenpåmigselv #Deterokatfejle #Ingenpræstationsangst
0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.