Mit etiske regelsæt omkring tavshedspligt:

1) Jeg har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten – herunder om der foreligger et klientforhold.

2) Jeg indhenter eller udleverer ikke oplysninger om en klient uden dennes samtykke.

3) Al journalføring m.v. sker med klientens samtykke, og bliver opbevaret så tavshedspligten og GDPR sikres.

4) Jeg sikrer ligeledes tavshedspligt om klienten i grupper som under supervision.

5) Jeg er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til skade eller til fare for parterne/andre.

Mit etiske regelsæt i øvrigt:

6) Jeg støtter altid klientens mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går altid forud for egne interesser.

7) En coach/psykoterapeut må ikke have en intim privat relation til en klient. Ligeledes ønsker jeg at al anden forretningsmæssig omgang undgås, så et neutralt professionelt udviklingsarbejde kan bevares intakt.

8) Jeg arbejder alene med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse. Jeg rådgiver ikke under nogen forhold om medicin, ej heller anbefales eller sælges naturmedicin. 

Jeg arbejder ikke med/tager ikke stilling til religion og andre holdninger, der er baseret på tro.

9) Får jeg personlige problemer, vil jeg i samråd med en uddannet supervisor vurdere egen faglig habilitet. En coach/psykoterapeut med former for misbrug, er etisk set ikke kvalificeret til at udføre praksisarbejde, da sundhedsskadelig adfærd står i skarp modsætning til psykisk sundhed.

10) Hvis jeg bliver opmærksom på forhold, der er fagligt uforsvarlige, tilkendegiver jeg min mening herom til den/de involverede. Dette kan også medføre deltagelse i den offentlige debat.

11) Jeg udnytter ikke min funktion, hverken til fordel for mig selv, eller på måder der kan være til skade for klienten.

12) Jeg har ansvar for, at en igangværende proces altid afsluttes på en faglig forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for proces eller en anden coach/psykoterapeut.

13) Jeg henviser klienten til anden side, hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller jeg ikke længere er kompetent til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver klienten har som sit ønske.

14) Jeg har ansvar for at vedligeholde og udvikle mit faglige niveau ved at tage supervision, efteruddannelse og fortsætte med en relevant personlig udvikling.

15) Jeg ønsker at have et regelret forhold til såvel myndigheder som kolleger.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger til enhver tid deres etiske regler.

RING  27 20 70 72 eller skriv til Kontakt@psykoterapiogcoaching.dk

© psykoterapiogcoaching.dk – etik