Individuel terapi

Ved Individuel terapi arbejder du alene med din terapeut. Hvor terapien minder om en normal samtale, dog med den forskel, at samtalen er centreret om de ting i dit liv, der er svære for dig.

Forældrekursus (fra 2019)

I 2019 vil jeg lave kurser for jer som forældre, så I kan lære de basale ting for at sikre at jeres børn får selvaccept, selvværd og selvtillid.

Stress terapi

Stress er en medfødt egenskab, som i evolutionen har sikret vores overlevelse ved at mobilisere ekstra styrke og årvågenhed i forbindelse med kamp og flugt for overlevelse.

Blog

Nyeste blogindlæg